Φωτιά παντού ανάβει

Τίτλος πρωτοτύπου:Never alone (1897)
Μετάφραση:

Φωτιά παντού ανάβει και πόλεμος στη γη,
ωρύεται και ο εχθρός μου και την ψυχή μου ζητεί.
Ακούω φωνή του Χριστού μου να λέγει, «προχώρα μ’ Εμέ,
ποτέ εγώ δε σ’ αφήνω, δε θα σ’ αφήσω ποτέ».

Επωδός
Ουδέποτε, ουδέποτε,
ο Κύριος δε θα μ’ αφήσει μόνον ουδέποτε.
Ουδέποτε, ουδέποτε, μου λέγει μες στο λόγο
δε θα μ’ αφήσει ποτέ.

Εις τις δοκιμασίες και στη στενή οδό,
με βοηθεί ο Χριστός μου να φέρω παντού το σταυρό.
Εις τις ελλείψεις και χρείες φροντίζει Αυτός για με,
και στη γραφή μου το γράφει, δε θα μ’ αφήσει ποτέ.

Απέθανε ο Ιησούς μου εκεί στο Γολγοθά,
για με εχύθη το αίμα, για με εκεντήθη η πλευρά.
Σταυρώθηκε για να με σώσει και μεσιτεύει για με,
μου λέγει πάντα ο Ιησούς μου, δεν θα μ’ αφήσει ποτέ.

Αυτός μας υποσχέθηκε να ’ρθει και πάλι εδώ,
στη γη να βασιλέψει κι εγώ θα είμαι μ’ Αυτόν.
Μαζί με τους αγίους θα πάρει και εμέ,
να μ’ έχει αιωνίως, δε θα μ’ αφήσει ποτέ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ