Φωνή αγαλλίασης

Τίτλος πρωτοτύπου:The sound of joyful shouting (1985)
Έτος μετάφρασης:1995

Φωνή αγαλλίασης και σωτηρίας
είναι στις σκηνές των δίκαιων.
Φωνή αγαλλίασης και σωτηρίας
είναι στις σκηνές των δίκαιων.

Το χέρι του Θεού είναι δυνατό,
το χέρι του Θεού τώρα ας υψωθεί.
Το χέρι του Θεού είναι δυνατό,
θα ζήσω και θα λέω τα έργα του Κυρίου.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ