Φτωχοί βοσκοί

Τίτλος πρωτοτύπου:The first noel (1833)
Μετάφραση:

Φτωχοί βοσκοί που τα πρόβατα
μες την κρύα τη νύχτα εφύλαγαν,
αγγέλων φωνή από ψηλά
θείο μύνημα του ουρανού άκουσαν.

Επωδός
Χαρά, χαρά, χριστούγεννα,
σήμερα εγεννήθη σωτήρ.

Μάγοι σοφοί με δώρα πολλά,
μ' οδηγό τους τ' αστέρι εβάδιζαν.
Γνωρίζαν αυτοί πως ήρθε στη γη,
ο σωτήρας του κόσμου σε φάτνη φτωχή.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ