Ευλογητός ο ερχόμενος

Τίτλος πρωτοτύπου:Baruch Haba (1987)
Έτος μετάφρασης:1996

Ευλογητός ο ερχόμενος στο όνομα του Θεού,
ευλογητός ο ερχόμενος στο όνομα του Θεού.

Έλα Κύριε τώρα ναρθείς περιμένουμε
κι από το θρόνο Σου να κυβερνάς
κι εμείς με χαρά, δικαιωμένοι και άγιοι
θα γιορτάσουμε ξανά.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ