Ευλογείτε τον Κύριο

Τίτλος πρωτοτύπου:Come bless the Lord (1966)
Έτος μετάφρασης:1975

Ευλογείτε τον Κύριο
πάντες δούλοι του Κυρίου,
οι ιστάμενοι την νύκτα
εις τον οίκο του Κυρίου.

Υψώσατε τας χείρας σας εις τα άγια.
Ευλογείτε τον Κύριο,
ευλογείτε τον Κύριο.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ