Έχω ανάγκη του σωτήρα

Έχω ανάγκη του σωτήρα, στον αγώνα της ζωής,
είναι δύσκολα μονάχος να βαδίζεις επί γης.

Επωδός
Φόβος άγνωστος για μέ, αν Αυτός πλησίον μου,
τι χαρά κι εγώ βαδίζω εις τα ίχνη του Χριστού.

Έχω ανάγκη του σωτήρα, όταν είμαι ασθενών,
εις τους πειρασμούς και θλίψεις στέκει Αυτός εις το πλευρόν.

Έχω ανάγκη του σωτήρα, κάθε βήμα της ζωής,
αν δεν είναι Αυτός μαζί μου πάντα θάμαι δυστυχής.

Έχω ανάγκη του σωτήρα, όταν έχω διωγμό,
θέλω τότε να Τον νιώθω, να Τον έχω οδηγό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ