Έρχετ’ ο Κύριος στη γη

Τίτλος πρωτοτύπου:Joy to the world (1719)
Μετάφραση:

Έρχετ’ ο Κύριος στη γη,
ας τρέξουμε πιστοί.
Να κάνουμε στο λυτρωτή,
θερμή υποδοχή. (3)

Δόξα, τιμή στον Ιησού,
ας ψάλλουν οι λαοί.
Από στεριά κι ωκεανούς,
χαρά ας αντηχεί. (3)

Θλίψεις πολλές και στεναγμοί
θα πάψουν εντελώς.
Ο Κύριος μας ευλογεί
με χάρη και ζωή. (3)

Με χάρη και αλήθεια
τον κόσμο διοικεί,
τη θαυμαστή αγάπη Του
το παν ας ανυμνεί. (3)