Εμπρός, παιδιά

Τίτλος πρωτοτύπου:The fight is on (1905)
Μετάφραση:

Εμπρός, παιδιά, με τη σημαία του Χριστού,
όλοι μαζί ας προχωρήσουμε.
Ο Κύριος καλεί να Τον υπηρετήσουμε
στη μάχη κατά του εχθρού.

Επωδός
Εμπρός στη μάχη ας ριχτούμε
όλοι μαζί με μια καρδιά
και ενωμένοι ας προχωρούμε
με τη σημαία μας ψηλά.
Κι αν ο εχθρός μας κυνηγάει
με λύσσα και επιμονή,
είν' ο Χριστός μας που πολεμάει
για μας σε τούτη τη ζωή.

Η μάχη έχει προχωρήσει. Σηκωθείτε
σεις οι στρατιώτες του Χριστού.
Χτυπάτε τον εχθρό μας με τα όπλα
του Κυρίου μας, του μόνου λυτρωτού.

Εάν τις υποσχέσεις του Χριστού
κρατάμε σαν ασπίδα μέσα στη ζωή,
σε νικηφόρο και χαρούμενη ζωή
Εκείνος πάντα θα μας οδηγεί.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ