Είσαι Εσύ το τραγούδι

Τίτλος πρωτοτύπου:You are the song that I sing (1984)
Έτος μετάφρασης:1985

Είσαι Εσύ το τραγούδι,
ο στίχος και η μουσική,
η μελωδία που έχω μες την καρδιά,
πάντα θα Σου τραγουδώ.
Είσαι ο Κύριος, είσαι ο βασιλιάς,
είσαι ο Θεός του ουρανού.
Τώρα θα Σε υμνώ με το τραγούδι
που μου 'βαλες μες την καρδιά.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ