Είν’ εδώ

Τίτλος πρωτοτύπου:He is here, He is here (1972)
Μετάφραση:

Είν’ εδώ, είν’ εδώ, είν’ εδώ ο Ιησούς μας.
Είν’ εδώ, είν’ εδώ, είν’ εδώ ο Ιησούς.
Είν’ εδώ, είν’ εδώ, ήρθε να μας ευλογήσει.
Είν’ εδώ, είν’ εδώ, είν’ εδώ ο Ιησούς.

Είν’ εδώ, είν’ εδώ, είν’ εδώ ο βασιλιάς μας.
Είν’ εδώ, είν’ εδώ, είν’ εδώ ο βασιλιάς.
Είν’ εδώ, είν’ εδώ, ήρθε να μας ευλογήσει.
Είν’ εδώ, είν’ εδώ, είν’ εδώ ο βασιλιάς.

Είν’ εδώ, είν’ εδώ, είν’ εδώ ο ιερέας μας.
Είν’ εδώ, είν’ εδώ, είν’ εδώ ο ιερεύς.
Είν’ εδώ, είν’ εδώ, ήρθε να μας ιερατεύσει.
Είν’ εδώ, είν’ εδώ, είν’ εδώ ο ιερεύς.

Είν’ εδώ, είν’ εδώ, είν’ εδώ ο ιατρός μας.
Είν’ εδώ, είν’ εδώ, είν’ εδώ ο ιατρός.
Είν’ εδώ, είν’ εδώ, ήρθε να μας θεραπεύσει.
Είν’ εδώ, είν’ εδώ, είν’ εδώ ο ιατρός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ