Είμαστε πρέσβεις Χριστού

Τίτλος πρωτοτύπου:Christ's ambassadors (1928)
Έτος μετάφρασης:1979

Είμαστε πρέσβεις Χριστού
λυτρωμένοι και καθαροί,
έχουμε λευκή στολή,
νικηφόρο κι αγνή ζωή.
Τον Χριστό κηρύττουμε
και Αυτόν συστήνουμε.
Θεού τέκνα είμαστ' όλοι,
πρέσβεις του Χριστού.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ