Είμαστε πάλι μαζί

Τίτλος πρωτοτύπου:We're together again (1975)
Έτος μετάφρασης:1985

Είμαστε πάλι μαζί,
για να λατρεύσουμε Αυτόν.
Είμαστε πάλι μαζί,
ομοθυμαδόν.

Κάτι καλό μας περιμένει,
κάτι καλό θα μας συμβεί.
Είμαστε πάλι μαζί,
για να λατρεύσουμε Αυτόν.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ