Είμαστε εδώ

Τίτλος πρωτοτύπου:We are here to praise you
Μετάφραση:

Είμαστε εδώ
να Σε λατρεύσουμε,
και όλο μας το είναι
να Σου προσφέρουμε.

Η αγάπη στη καρδιά
που έβαλες εσύ,
φωνάζει δυνατά σε Εσέ:
«Αββά Πατέρα».

Θέλουμε Θεέ
να δώσουμε σε Σε,
ψυχή, καρδιά και νου που λέει:
«Σε αγαπώ».

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ