Είμαι Θεός θεραπευτής

Τίτλος πρωτοτύπου:I am the God that healeth thee (1986)

Είμαι Θεός θεραπευτής
είμαι Θεός αγάπης
στέλνω το λόγο μου και σε γιατρεύω
είμαι Θεός ειρήνης.

Είσαι Θεός θεραπευτής
είσαι Θεός αγάπης
στέλνεις το λόγο σου και με γιατρεύεις
είσαι Θεός ειρήνης.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ