Είμ' ένα νέο κτίσμα

Τίτλος πρωτοτύπου:I am a new creation (1983)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985

Είμ' ένα νέο κτίσμα με λυτρωμένο πνεύμα,
στέκω στη χάρη του Θεού,
μ' αγάπη με γεμίζει, η πίστη ξεχειλίζει,
στέκω στη χάρη του Θεού.

Θα Σε υμνώ, Θεέ, ναι, θα υμνώ Εσέ,
θα υμνώ τα έργα Σου τα θαυμαστά,
αγάπη χωρίς μέτρο, τα πόδια μου στη πέτρα,
στέκω στη χάρη του Θεού.