Εδόθηκε σε μας υιός

Τίτλος πρωτοτύπου:Joy to the world (1719)
Μετάφραση:

Εδόθηκε σε μας υιός,
το όνομα Αυτού:
ο θαυμαστός, ο σύμβουλος,
Θεός του ουρανού.(3)

Ειρήνης άρχοντας αυτός,
μέλλει να κηρυχθεί
και κάθε έθνος και λαός
θα Τον παραδεχθεί.(3)

Αιώνια χάρη έδωσε
σε όλους μας Αυτός
και στο μέλλον θα είναι πάντοτε
πατέρας και Θεός.(3)

Όλ’ οι πιστοί τη δόξα Του
αιώνια θα υμνούν
και μ’ αλληλούϊα πάντοτε
θα Τον δοξολογούν.(3)

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ