Έβαλε τραγούδι στην καρδιά μου

Τίτλος πρωτοτύπου:Jesus put this song into our hearts (1986)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1987

Έβαλε τραγούδι στην καρδιά μου,
έβαλε τραγούδι στην καρδιά μου.
Δεν μπορεί κανείς να κλέψει την χαρά μου.
Έβαλε τραγούδι μεσ’ στην καρδιά.

Άλλαξε τη θλίψη μου σε ομορφιά,
άλλαξε τη θλίψη μου σε ομορφιά.
Σκούπισε τα δάκρυά μου, με αγκάλιασε.
Άλλαξε τη θλίψη μου σε ομορφιά.

Μας διδάσκει να’ χουμε ειρήνη,
μας διδάσκει να’ χουμε ειρήνη.
Αδελφούς, μα και εχθρούς να αγαπούμε.
Μας διδάσκει να’ χουμε ειρήνη.

Έδειξε σε μας να ζούμ' αδελφικά,
έδειξε σε μας να ζούμ' αδελφικά.
Με τη θεία Του αγάπη, ν’ αγαπούμε.
Έδειξε σε μας να ζούμε αδελφικά.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ