Δώστε δόξα εις τον μεγάλο Θεό

Τίτλος πρωτοτύπου:Praise Him! Praise Him! (1869)
Μετάφραση:

Δώστε δόξα εις τον μεγάλο Θεό μας
και σωτήρα για την αγάπη Του.
Αρχάγγελοι στέψατ' Αυτόν με τη δόξα.
Υψώσατε τ΄ όνομα του Χριστού.
Σαν ποιμένας, φύλακας της ψυχής μας
μας σηκώνει εις την αγκάλη Του.

Επωδός
Υψώσατε το άπειρο μεγαλείο.
Δώστε δόξα στον ύψιστο Θεό.

Δώστε δόξα εις τον μεγάλο σωτήρα,
που εσταυρώθη επί σκληρού σταυρού.
Είναι ελπίδα και βράχος εις τον αιώνα,
δοξασμένο το όνομα Αυτού.
Κάθε νόσο και αμαρτία παίρνει,
τί αγάπη και θαυμαστή στοργή.

Δώστε δόξα στον Ιησού μας τον ζώντα,
τώρα μεσιτεύει στους ουρανούς.
Σ΄ Αυτόν ανήκει όλη η εξουσία,
και θα βασιλεύσει με τους πιστούς.
Ο θρόνος Του μένει εις τον αιώνα.
Θα Τον δούμε, έρχεται σαν κριτής.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ