Δοξάστε, υψώστε

Τίτλος πρωτοτύπου:Arise and sing (1979)

Δοξάστε, υψώστε
το όνομα του Κυρίου
γιατί Αυτός μας ελευθέρωσε.
Υμνείτε και ψάλτε
στο όνομα του αρνίου
με το αίμα Του μας λύτρωσε.

Δώσε την καρδιά σου
με χαρά σ' Εκείνον (3)
γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός.

Δοξάζω, υψώνω
το όνομα του Κυρίου
γιατί Αυτός με ελευθέρωσε.
Υμνώ και ψάλλω
στο όνομα του αρνίου
με το αίμα Του με αγόρασε.

Δίνω την καρδιά μου
με χαρά σ' Εκείνον (3)
γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ