Δοξάστε με χαρά

Τίτλος πρωτοτύπου:Rejoice, rejoice, rejoice (1986)
Έτος μετάφρασης:1990

Δοξάστε με χαρά,
υψώστε με χαρά,
λατρεύστε τον Κύριο
με χαρά.

Ψυχή μου πρόσφερε τιμή,
στον Ιησού Χριστό τον σωτήρα Κύριο.
Ψυχή μου δόξασε ξανά,
τον Θεό που είναι αγαθός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ