Δόξα στον Χριστό μου

Τίτλος πρωτοτύπου:Praise the name of Jesus (1976)
Έτος μετάφρασης:1979

Δόξα στον Χριστό μου,
δόξα στον Χριστό μου,
είναι βράχος μου,
φρούριο δυνατό,
ελευθερωτής,
θαρρώ εις Αυτόν.
Δόξα στ' όνομά Του.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ