Δόξα στον βασιλιά

Τίτλος πρωτοτύπου:Crown Him with many crowns (1851)

Δόξα στον βασιλιά,
τον άγιο αμνό,
ακούστε πώς οι ουρανοί
υμνούν τον κραταιό.
Ναι έλα κι εσύ ψυχή μου
μπροστά στον λυτρωτή σου
και ψάλλε στον μοναδικό,
τον αιώνιο Θεό.

Δόξα στον Ιησού,
τον θριαμβευτή του τάφου,
ανέστη ο Κύριος της ζωής
και κρατά τα κλειδιά του Άδου.
Υμνείτε το όνομά Του,
δοξάστε τον λυτρωτή
που πέθανε για να μας φέρει
αιώνια ζωή.

Δόξα στον βασιλιά,
τον Κύριο τ' ουρανού,
που έχει αγάπη και έλεος
για όσους Τον ζητούν.
Γονάτισε ψυχή μου,
στη δόξα Του μπροστά
και άφησε να γίνει Αυτός
δικός σου βασιλιάς.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ