Δόξα, λατρεία

Τίτλος πρωτοτύπου:Ancient of days (1992)

Δόξα, λατρεία, τιμή κι εξουσία ανήκουν στον άγιο Θεό.
Όλη η φύση θα προσκυνήσει τον ένδοξο δημιουργό.

Κάθε γλώσσα, κάθε φυλή θα δοξάσει Εκείνον
και θα γονατίσει μπροστά στο σωτήρα.
Το όνομα του θα υψωθεί
και Αυτός για πάντα θα κυβερνά αιώνια.

Σε όλη την γη είναι Κύριος.
Δοξάστε τον άγιο Θεό.
Το σύμπαν κρατά με το λόγο Του.
Δοξάστε τον δημιουργό.