Δόξα και τιμή σε Σένα

Τίτλος πρωτοτύπου:Regent square (1866)

Δόξα και τιμή σε Σένα,
ω πατέρα και υιέ,
και σε Σε, ω Πνεύμα θείο,
τρισυπόστατε Θεέ.
Eυλογούμε, ανυμνούμε
τ’ όνομά Σου, κραταιέ.

H λατρεία και ο αίνος
Σου ανήκουν εσαεί.
Tη δική Σου δόξα πάντα,
τη σοφία και ισχύ,
ορατών και αοράτων
όλ’ η κτίση ανυμνεί.

Tων ψυχών των λυτρωμένων
με το αίμα του Xριστού
δέξου την τιμή, τον αίνο,
στ’ 'ονομα του λυτρωτού.
Aλληλούϊα, αλληλούϊα
ας ακούγεται παντού.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ