Δόξα, δόξα, δόξα στον ύψιστο

Τίτλος πρωτοτύπου:Hosanna (1985)
Μετάφραση:

Δόξα, δόξα,
δόξα στον ύψιστο.
Δόξα, δόξα,
δόξα στον ύψιστο.

Επωδός
Είν' Αυτός ζωντανός,
ήρθε κάτω στη γη,
ζει ο Κύριος, ο Θεός,
δόξα στο λυτρωτή.

Δόξα, δόξα,
δόξα στον Ιησού Χριστό.
Δόξα, δόξα,
δόξα στον Ιησού Χριστό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ