Δόξα, δόξα, δόξα στον αμνό

Τίτλος πρωτοτύπου:Glory to the Lamb (1983)

Δόξα, δόξα, δόξα στον αμνό.
Δόξα, δόξα, δόξα στον αμνό.
Γιατί Είσαι ένδοξος και άξιος τιμής,
ενθρονισμένε αμνέ,
με έπαινο η φωνή μας υψώνεται
σε Σένα άγιε αμνέ.