Δόξα, δόξα, δόξα στον αμνό

Τίτλος πρωτοτύπου:Glory to the Lamb (1983)
Έτος μετάφρασης:1992

Δόξα, δόξα, δόξα στον αμνό.
Δόξα, δόξα, δόξα στον αμνό.

Ναι είσαι άξιος τιμής και λατρείας
ω άμωμε αμνέ.
Έγινες θυσία σωτηρίας,
ω άγιε αμνέ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ