Δόξα, δόξα, δόξα, κάποιος με άγγιξε

Τίτλος πρωτοτύπου:Glory, glory, glory, somebody touched me (1963)
Μετάφραση:

Δόξα, δόξα, δόξα κάποιος με άγγιξε,
δόξα, δόξα, δόξα κάποιος με άγγιξε,
δόξα, δόξα, δόξα κάποιος με άγγιξε,
ήτανε το χέρι του Θεού.

Ήταν μια Δευτέρα, κάποιος με άγγιξε,
ήταν μια Δευτέρα, κάποιος με άγγιξε,
ήταν μια Δευτέρα, κάποιος με άγγιξε,
ήτανε το χέρι του Θεού.

Ήτανε μια Τρίτη …

Ήταν μια Τετάρτη …

Ήτανε μια Πέμπτη …

Ήταν μια Παρασκευή…

Ήταν ένα Σάββατο…

Ήτανε μια Κυριακή …

Δε θυμάμαι μέρα …

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ