Δόξα, δόξα, δόξα, δόξα στο Χριστό

Τίτλος πρωτοτύπου:Holy is the Lord of hosts (1977)
Μετάφραση:

Δόξα, δόξα, δόξα
δόξα στο Χριστό.
Δόξα, δόξα, δόξα
δόξα στο Χριστό.
Ας ψάλλουμε όλ’ οι πιστοί Του,
ας ψάλλουμε όλ’ οι πιστοί Του,
ας ψάλλουμε όλ’ οι πιστοί Του,
δόξα στο Χριστό.

Ύμνοι, ύμνοι, ύμνοι
ύμνοι αντηχούν.
Ύμνοι, ύμνοι, ύμνοι
ύμνοι αντηχούν.
Που ψάλλουνε γη και ουράνια,
που ψάλλουνε γη και ουράνια,
που ψάλλουνε γη και ουράνια,
ύμνοι στο Χριστό.

Σώζει, σώζει, σώζει
μόνο ο Χριστός.
Σώζει, σώζει, σώζει
μόνο ο Χριστός.
Αυτούς που πιστεύουν σε κείνον,
αυτούς που πιστεύουν σε κείνον,
αυτούς που πιστεύουν σε κείνον,
σώζει ο Χριστός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ