Δόξα αλληλούια δεν θα κλονιστώ

Τίτλος πρωτοτύπου:I shall not be moved (1950)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1975

Δόξα αλληλούια δεν θα κλονιστώ,
με τον Κύριο μου δεν θα κλονιστώ.

Επωδός
Σα δένδρο φυτεμένο στα ρυάκια,
δεν θα κλονιστώ.

Ειν' Αυτός το φως μου, δεν θα κλονιστώ,
και ο οδηγός μου, δεν θα κλονιστώ.

Έχω την ελπίδα, δεν θα κλονιστώ,
ο Λόγος του ασπίδα, δεν θα κλονιστώ.

Με εμπιστοσύνη, δεν θα κλονιστώ,
ό,τι και να γίνει, δεν θα κλονιστώ.

Στις δοκιμασίες, δεν θα κλονιστώ,
και στις τρικυμίες, δεν θα κλονιστώ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ