Διψάει η ψυχή μου για ζωντανό νερό

Τίτλος πρωτοτύπου:Like a mighty sea (1901)
Μετάφραση:

Διψάει η ψυχή μου για ζωντανό νερό,
που τρέχει απ’ το θρόνο για καθένα πιστό.
Αυτός μας υπεσχέθη να στείλει κι ευλογεί,
με άφθονη ζωή Του, να μας ζωοποιεί.

Επωδός
Σαν τη θάλασσα, με τα κύματα
του Χριστού η αγάπη έρχεται σε με,
η δόξα Του η λαμπρή γεμίζει την ψυχή
του Χριστού η αγάπη έρχεται σε με.

Υψώνονται τα νέφη της χάρης του Χριστού
και έρχονται να φέρουν αναψυχή παντού.
Μεγάλη επαγγελία εδόθηκε σε μας,
προσμένουμε πλημμύρα εις όλας τας ψυχάς.

Μεγάλη ευλογία σαν όψιμη βροχή,
έρχεται στη ζωή μας κι αγνίζει την ψυχή,
γεμίζει την καρδιά μου, βγάζει την ενοχή,
με κάνει ν’ αλαλάζω με χάρη περισσή.

Ω, βλέπω να ετοιμάζεται για μας αναψυχή
μεγάλη σωτηρία να μας επισκεφθεί,
αισθάνομαι τον ήχο κι ακούω τη φωνή,
ω, δόξα, αλληλούια γεμίζει την ψυχή.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ