Διότι ύψιστος είναι ο Κύριος

Τίτλος πρωτοτύπου:I exalt Thee (1977)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1984

Διότι ύψιστος είναι ο Κύριος,
μέσα στον κόσμο και στον ουρανό.
Διότι ύψιστος είναι ο Κύριος,
μέσα στον κόσμο και στον ουρανό.

Σε υψώνουμε, Σε υψώνουμε, Σε υψώνουμε, Κύριε.
Σε δοξάζουμε, Σε δοξάζουμε, Σε δοξάζουμε, Κύριε.

Σε λατρεύουμε, Σε λατρεύουμε, Σε λατρεύουμε, Ω Θεέ.
Προσκυνούμε, προσκυνούμε, προσκυνούμε, Κύριε.