Διακηρύττουμε τη δόξα Σου

Τίτλος πρωτοτύπου:We declare your majesty (1985)
Έτος μετάφρασης:1994

Διακηρύττουμε τη δόξα Σου
και υψώνουμε
το άγιο όνομά Σου.
Κυβερνάς με δύναμη,
με νίκη και ισχύ,
η γη υμνεί τα μεγαλεία Σου.

Δοξάζουμε εσέ,
Θεέ παντοδύναμε,
υψώνουμε εσέ, Κύριε, άγιε.
Όλ' η τιμή και η λατρεία
σε σένα ανήκει,
το μόνο σοφό Θεό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ