Δεν υπάρχει καταδίκη

Τίτλος πρωτοτύπου:There is no condemnation

Δεν υπάρχει καταδίκη
σ΄ όσους Τον ακολουθούνε.
Με το πνεύμα του Θεού,
ελεύθεροι πια τώρα ζούνε.

Επωδός
Ζει ο Θεός, ο Θεός είναι ζωντανός.
Ζει ο Θεός, ο Θεός είναι ζωντανός.

Αν το πνεύμα του Θεού
που ανάστησε τον Ιησού,
έχεις μέσα στην καρδιά,
ζωή θα έχεις τ΄ ουρανού.

Αν ο Θεός είναι με μας,
ποιός μπορεί να μας νικήσει;
Αν τον γιό Του έστειλε,
σε μας τα πάντα θα χαρίσει.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ