Δεν Tον διαλέξαμε

Τίτλος πρωτοτύπου:I have chosen you
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985

Δεν Τον διαλέξαμε, μα Εκείνος μας διάλεξε μαθητές,
να μαρτυρούμε, να καρποφορούμε,
δεν Τον διαλέξαμε, ο Χριστός μας διάλεξε για δουλειά,
να παράγουμε καρπό.

Και ό,τι ζητούμε στο όνομα του Ιησού,
θα μας δώσει, θα μας δώσει,
και ό,τι ζητούμε στο όνομα του Ιησού,
θα δοθεί σε μας.

Δεν Με διαλέξατε, μα Εγώ σας διάλεξα μαθητές,
να μαρτυρήστε, να καρποφορείτε,
δεν Με διαλέξατε, μα Εγώ σας διάλεξα για δουλειά,
να παράγετε καρπό.

Και ό,τι ζητήστε απ’ τον Πατέρα μου Θεό,
θα σας δώσω, θα σας δώσω,
και ό,τι ζητήστε απ’ τον Πατέρα μου Θεό,
θα δοθεί σε σας.