Δεν σου μοιάζει κανένας

Τίτλος πρωτοτύπου:Who is like Thee (1991)
Έτος μετάφρασης:1998

Δεν σου μοιάζει κανένας ω Θεέ,
γιατί είσαι Θεός μοναδικός.
Είσαι άξιος Θεός,
θαυμαστός, Κύριος,
δεν σου μοιάζει κανείς.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ