Δεν ξέρω γιατί ήρθες εδώ

Τίτλος πρωτοτύπου:I came to praise the Lord (1973)
Έτος μετάφρασης:1980

Δεν ξέρω γιατί ήρθες εδώ,
εγώ ήρθα για τον Χριστό,
δεν ξέρω γιατί ήρθες εδώ,
εγώ ήρθα για τον Χριστό,
δεν ξέρω γιατί ήρθες εδώ,
εγώ ήρθα για τον Χριστό,
αλληλού, αλληλού, αλληλούια.

Δεν ξέρω γιατί ήρθες εδώ,
από απλό ενθουσιασμό,
δεν ξέρω γιατί ήρθες εδώ,
να κρίνεις τον αδερφό
δεν ξέρω γιατί ήρθες εδώ,
εγώ ήρθα για τον Χριστό,
αλληλού, αλληλού, αλληλούια.

Έλα τώρα και συ αδελφέ,
κοίτα προς τον Χριστό,
έλα τώρα και συ αδελφέ,
μαζί ας δοξάσουμ’ Αυτόν,
ξέχασε όλο το παρελθόν
και σκέψου μονάχα Αυτόν,
αλληλού, αλληλού, αλληλούια.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ