Βρήκα χάρη, δόξα και τιμή

Τίτλος πρωτοτύπου:Joy unspeakable (1900)
Έτος μετάφρασης:1940

Βρήκα χάρη, δόξα και τιμή
και ανέκφραστη χαρά,
πλούτο άφθαρτο και τη ζωή
και καρδιά πιο καθαρή.

Επωδός
Είν’ χαρά ανέκφραστη και πλήρης
δόξας πλήρης, δόξας πλήρης,
είναι η χαρά ανέκφραστη και πλήρης,
χαίρομαι και ψάλλω νίκη της ψυχής.

Την ελπίδα βρήκα στο Χριστό
που δεν εύρισκα αλλού,
θα δοξάζ’ Αυτόν ενόσω ζω,
και θα μαρτυρώ παντού.

Την ενότητα βρήκα εκεί,
εις την ένδοξη Σιών,
την αγάπη την ειλικρινή
και το φως τ’ αληθινό.

Στο Χριστό σαν ήρθα και εγώ
βρήκα φως αληθινό,
με Αυτόν πάντα θα προχωρώ
θα Τον δω στον ουρανό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ