Βοήθησέ με ν’ ανεβώ

Τίτλος πρωτοτύπου:Higher ground (1902)
Μετάφραση:

Βοήθησέ με ν’ ανεβώ
και στήριξέ με να σταθώ,
βάλε το πόδι μου ψηλά,
εκεί που είναι η χαρά.

Επωδός
Θεέ μου δώσ’ μου τον Χριστό
να ζήσω πλέον δι’ Αυτόν
και μη μ’ αφήσεις να χαθώ
στο μέγα πέλαγος αυτό.

Στήσε το πόδι μου εκεί,
στην ένδοξη κι ωραία γη,
θέλω να είμαι υψηλά
εκεί που είναι η χαρά.

Χριστέ μου, φέρε με εκεί
όπου η αγάπη κατοικεί,
όπου οι άγγελοι υμνούν
και το Θεό δοξολογούν.

Μη με αφήσεις να χαθώ
στην πλάνη πίσω να ριχτώ,
Συ κρύψε με Θεέ πιστά
εις την δική Σου αγκαλιά.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ