Βασιλιάς εσύ

Τίτλος πρωτοτύπου:Lord reign in me (1998)

Βασιλιάς εσύ, σ’ όλη τη γη
όλη η ομορφιά Σε προσκυνά
Το στερέωμα για Σε μιλά
με ισχύ παντού κυβερνάς.

Επωδός
Έλα σε με και κράτα με
κάθε μια στιγμή, φωτεινή, σκοτεινή.
Δούλος σου εγώ, Συ βασιλιάς
στη ζωή μου να κυβερνάς.

Μπρος στο θρόνο Σου έθνη και λαοί
στα θεμέλια του δικαιοσύνη αγνή
κι όλα γύρω του δόξα και τιμή.
Με ισχύ παντού κυβερνάς.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ