Αυτός το σύμπαν συντηρεί

Τίτλος πρωτοτύπου:Glory to the Lord (2000)
Έτος μετάφρασης:2002

Αυτός το σύμπαν συντηρεί,
κι ο λόγος Του τα αστέρια στηρίζει.
Το Πνεύμα Του ζωοποιεί,
αυτό κινεί όλη τη γη να ψάλλει.

Επωδός
Δόξα στον Θεό, υψώστε Τον,
ο Κύριος βασιλεύει.
Δόξα στον Θεό, τιμήστε Τον,
το σύμπαν κυριεύει.
Είναι δίκαιος και άγιος
τ΄ όνομα Του ας υψωθεί.
Όσο ζω θα Τον υμνώ.
Δόξα στον Θεό.

Αυτός τον δίκαιο κρατεί
κι είναι ο δρόμος του στη δυσκολία.
Το Πνεύμα Του δίνει ζωή,
Αυτός κινεί κάθε πιστό να ψάλλει.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ