Αυτός λυτρώνει καρδιές

Τίτλος πρωτοτύπου:My redeemer lives (1998)

Αυτός λυτρώνει καρδιές,
αυτός γιατρεύει πληγές.
Ο Ιησούς, ο Ιησούς,
Αυτός μου δίνει χαρά,
τον πόνο παίρνει μακριά.
Ο Ιησούς, ο Ιησούς.

Σημαία υψώνω της νίκης του βασιλιά.

Επωδός
Ο Χριστός μου ζει, ο σωτήρας ζει,
ο Χριστός μου ζει, ο σωτήρας ζει.

Γέφυρα
Πήρε τα βάρη, μ’ ανέστησε,
γι’ αυτό κι εγώ δοξολογώ, τον Κύριο αναζητώ.