Αυτό το έργο

Τίτλος πρωτοτύπου:He who began a good work (1987)
Έτος μετάφρασης:1999

Αυτό το έργο που έχει αρχίσει
με σένα ο Θεός.
Αυτό το έργο που έχει αρχίσει
με σένα ο Θεός,
είναι πιστός να το τελειώσει,
πιστός να το τελειώσει,
το έργο που έχει αρχίσει
σε σένα θα τελειώσει ο Θεός.

Αν ο αγώνας που έχεις
αφαιρεί την ελπίδα σου σιγά, σιγά,
ή αν αργεί να' ρθει η λύση
και να υμνήσεις δε μπορείς πια,
τότε να ξέρεις πως Αυτός σε κρατά,
είσαι ασφαλής
στη δική Του αγκαλιά,
είσαι η χαρά στον Θεό,
είσαι γι' Αυτόν θησαυρός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ