Ας υψωθεί ο λυτρωτής μας ο Κύριος

Τίτλος πρωτοτύπου:Let God arise (1984)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1987

Ας υψωθεί ο λυτρωτής μας ο Κύριος
κι ας σκορπιστούν όλοι οι εχθροί Του,
ας υψωθεί ο Λυτρωτής μας ο Κύριος
κι ας σκορπιστούν όλ' οι εχθροί.

Ο δίκαιος να χαρεί
ας εξυμνεί το Θεό
ας ευφρανθεί η ψυχή του
ας ευφρανθεί
στρώνοντας το δρόμο του Θεού
του Θεού,
πάμε στ’ όνομα του Χριστού
να φωνάξουμε στ’ όνομα του Χριστού...
στ’ όνομα του Χριστού...