Ας υψωθεί ο Κύριος

Τίτλος πρωτοτύπου:He is exalted (1985)

Ας υψωθεί ο Κύριος ο νικητής
σε όλη τη γη.
Ας υψωθεί ο Κύριος
τώρα ας Του δώσουμε τιμή.

Δόξα Θεέ, η αλήθεια Σου
ας ακουστεί.
Ψάλλει η γη, υμνούν οι ουρανοί,
Άξιος, άξιος, είσαι
Θεέ, θαυμαστέ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ