Ας ψάλλουμ’ εμείς

Τίτλος πρωτοτύπου:O worship the king (1833)
Μετάφραση:

Ας ψάλλουμ’ εμείς στον πλάστη Θεό,
λατρεία τιμή ανήκουν σ’ Αυτόν.
Με ύμνους και αίνους ψυχής μας καρπό,
προσφέρουμε όλοι τη δόξα σ’ Αυτόν.

Για πάντα σε Σε ανήκει τιμή,
αγάπη θερμή και παντοτινή.
Τη δόξα Σου ψάλλουν στερέωμα, γη
και όλη η κτίση Εσέ ανυμνεί.

Για κάθε ψυχή Θεός μεριμνά,
τα κρίνα κοσμεί και τρέφει πτηνά.
Πιστούς και εχθρούς Του φροντίζει στη γη,
ω βάθος σοφίας, ω θεία στοργή.

Συ δέξου από μας, θυσία αγνή
κι απάντησε Συ κάθε προσευχή.
Χριστέ λυτρωτή μας, Θεε των πιστών,
Συ μας προστατεύεις απο τον εχθρό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ