Ας δοξάσουμε τον Χριστό

Τίτλος πρωτοτύπου:Celebrate Jesus (1988)

Ας δοξάσουμε τον Χριστό,
ας δοξάσουμε τον Χριστό.
Ας δοξάσουμε τον Χριστό,
ας δοξάσουμε τον Χριστό.

Αναστήθηκε, αναστήθηκε
και για πάντα ζει Αυτός.
Αναστήθηκε, αναστήθηκε,
ας γιορτάσουμε,
ζει για μας ο Χριστός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ