Άραγε είσαι χριστιανός

Τίτλος πρωτοτύπου:Blessed assurance (1873)

Άραγε είσαι χριστιανός,
άγιος, δίκαιος, ταπεινός,
όσιος, πράος και ευπειθής,
άδολος, τίμιος κι αληθής;

Επωδός
Εάν δεν είσαι, είναι καιρός,
θα κάνει τούτο για σε ο Χριστός.
Αυτός θ’ ακούσει την προσευχή
και θα εξαλείψει την ενοχή.

Λέγεσαι τώρα χριστιανός,
αλλ’ είσαι πράγματι και αγνός,
αγνός στο πνεύμα, στους λογισμούς,
εις την καρδία και οφθαλμούς;

Δια του Πνεύματος του Θεού
αναγεννήθης του ζωντανού,
και η καρδιά σου η ρυπαρή,
έγινε τώρα πια καθαρή;

Φέρεις το όνομα του Χριστού
και την εικόνα φέρεις Αυτού,
έγινες τώρα νέα ψυχή,
έγινε νέα όλη η ζωή;

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ