Από τ’ ουρανού τη χώρα

Τίτλος πρωτοτύπου:Angels we have heard on high (1862)

Από τ’ ουρανού τη χώρα ήρθε μήνυμα γλυκό,
πως στη γη μας, μες τη φάτνη εγεννήθη ο Χριστός.

Επωδός
Δόξα, εν υψίστοις δόξα.
Δόξα, εν υψίστοις τω Θεώ.

Ψάλλουνε λαοί και έθνη, ψάλλ’ η γη κι ο ουρανός,
γιατί σήμερα εγεννήθη, ο σωτήρας μας Χριστός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ