Από τ’ ουρανού τη δόξα

Τίτλος πρωτοτύπου:Redeeming love (1964)

Από τ’ ουρανού τη δόξα ήρθε του Θεού ο γιος,
από πλούσιος έγινε φτωχός.
Απ’ το θρόνο του πατέρα ήρθε κάτω εδώ στη γη,
ο Χριστός για όλους μας να σταυρωθεί.

Επωδός
Αγάπη που λυτρώνει, βεβαιώνει,
και φέρνει ελπίδα μέσα στη καρδιά.
Αιώνια εκεί θα ψάλλουμε για Σένα,
που μας εχάρισες τον λυτρωτή.

Την αγκάλη του πατέρα άφησε στον ουρανό
κι ήρθε να ΄βρει τον αμαρτωλό.
Πλήρωσε την ενοχή μου, μ’ αίμα Του πολύτιμο,
και μια μέρα θα Τον δω στον ουρανό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ